For skoler

Kære lærer

Tak fordi du viser interesse for vores undervisningsmateriale Udsendt Af Danmark – Tapper eller Trist. Vi har lavet en kort beskrivelse nedenfor, som fortæller lidt om, hvilke klassetrin og niveau, det er udviklet til, hvilke fag, faglige mål og kernestof det kommer omkring. Og så er der en kort beskrivelse af didaktikken og selve forløbet og hvordan det passer sammen med aktiviteterne på EXPO365. Vi håber, du har lyst til at høre mere, så skriv til os med dine behov og for at få det fulde materiale.

Eleverne skriver Danmarkshistorie

Forløbet er bygget op omkring fortællingerne fra Udsendt Af Danmark – et projekt der for første gang giver en samlet beskrivelse af de udsendtes personlige fortællinger om deres indsats i krig, kriser og katastrofer før og nu. Eleverne er selv med til at udvikle materialet, så andre skoler kan bruges deres svar og sammenligne sig med jeres elever.

Trin, fag og niveau

Materialet består af et forløb for udskolingen og et for gymnasierne, der enten kan bruges af et enkelt fag eller i et tværfagligt forløb. Fagene er samfundsfag, dansk, historie og idræt og kan bruges direkte eller udvikles specielt til jeres skole sammen med lokale udsendte.

Faglige mål og kernestof

Materialet følger læreplanerne for fagene ovenfor og kommer blandt andet omkring dynamiske og komplekse faktorer i forskellige tiders kulturelle mønstre med fokus på udsendelsestemaet. Eleverne skal forholde sig kritisk til forskelligartet materiale, anvende centrale skriftlige fremstillingsformer og diskutere, analysere og fortolker de udsendtes perspektiver på egne oplevelser. De vil reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende. Endvidere opnår eleverne viden og kundskaber om betydningen af at være i god fysisk træningstilstand.

Sammenhængen med EXPO 365

Forløbet er en del af en national turné, hvor den enkelte elevs, klassens og skolens diskussioner, løsninger, produktioner og fysiske indsats kan uploades på udsendtafdanmark.dk. Herved opnås en sammenlignelighed personligt, samt lokalt, regionalt og nationalt, hvis det ønskes. På alle planer opnås en personaliseret nudging-effekt gennem opnåelse af levels (gamefication) hentet fra den militære verden, som vil blive præmieret under besøget på EXPO 365.

Hold øje med Danmarksturnéen - og book din klasses besøg her.