Undervisningsmateriale for skoler

Tak fordi du viser interesse for vores undervisningsmateriale Udsendt Af Danmark – Tapper eller Trist. Herunder er en kort beskrivelse, der fortæller lidt om, hvilke klassetrin og niveau, det er udviklet til, hvilke fag, faglige mål og kernestof, der kommer omkring. Samtidig er der en kort beskrivelse af didaktikken og selve forløbet, og hvordan det passer sammen med aktiviteterne på EXPO365. 

Læs mere om vores undervisningsmateriale herunder:

Forløbet er bygget op omkring fortællingerne fra Udsendt Af Danmark – et projekt der for første gang giver en samlet beskrivelse af de udsendtes personlige fortællinger om deres indsats i krig, kriser og katastrofer før og nu. Eleverne er selv med til at udvikle materialet, så andre skoler kan bruges deres svar og sammenligne sig med jeres elever.

Materialet består af et forløb for udskolingen og et for gymnasierne, der enten kan bruges af et enkelt fag eller i et tværfagligt forløb. Fagene er samfundsfag, dansk, historie og idræt og kan bruges direkte eller udvikles specielt til jeres skole sammen med lokale udsendte.

Materialet følger læreplanerne for de nævnte fag og kommer blandt andet omkring dynamiske og komplekse faktorer i forskellige tiders kulturelle mønstre med fokus på udsendelsestemaet. Eleverne skal forholde sig kritisk til forskelligartet materiale, anvende centrale skriftlige fremstillingsformer og diskutere, analysere og fortolker de udsendtes perspektiver på egne oplevelser. De vil reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende. Endvidere opnår eleverne viden og kundskaber om betydningen af at være i god fysisk træningstilstand.

Udsendt Af Danmark har en række temaer, herunder
  1. Hvorfor rejser man ud – motivet for at lade sig indrullere
  2. Sidste Vilje – testamente
  3. Familiens opbakning
  4. De store spørgsmål – liv & død
  5. Kærlighed og sex på missionen
  6. Skelsættende begivenhed
  7. Livet efter missionen

Forløbet kan integreres med et besøg på EXPO365, der kommer på national turné rundt i landets kommuner, hvor den enkelte elevs, klassens og skolens diskussioner, løsninger, produktioner og fysiske indsats kan uploades på udsendtafdanmark.dk. Herved opnås en sammenlignelighed personligt, samt lokalt, regionalt og nationalt, hvis det ønskes. På alle planer opnås en personaliseret nudging-effekt gennem opnåelse af levels (gamefication) hentet fra den militære verden, som vil blive præmieret under besøget på EXPO 365.

Materialet kan også benyttes uafhængigt af et besøg på EXPO365. 

Modtag undervisningsmaterialet

Er du lærer i udskolingen eller på gymnasialt niveau, kan du modtage vores undervisningsmateriale, der peger ind mod fagene dansk, historie, samfundsfag og idræt. Undervisningsmaterialet kobler sig til de 365 personlige fortællinger, som vil være tilgængelig online efter d. 5. september 2018. Vi sender dig besked, når undervisningsmaterialet er klar. Vi forventer, at det sker start oktober 2018.

Kontakt

  • +45 33 60 48 90
  • kontakt@udsendtafdanmark.dk