fbpx

Bidragsydere

Hjælp os med at sætte fokus på de mange, der har stillet op for fællesskabet rundt om i verdens brændpunkter. Udsendt Af Danmark er skabt på privat initiativ. Vi er uafhængige af partipolitiske, offentlige eller private interesser. Derfor har vi brug for din støtte. Projektet viser sit CSR på den bedste og mest synlige måde.

Samarbejdspartnere

Udsendt Af Danmark er et samskabelsesprojekt, der inddrager og involverer relevante samarbejdspartnere – kommuner, skoler, museer, ministerier og styrelser, foreninger og organisationer, festivaller og andre professionelle fortællere og formidlingskanaler.  

 
Folk & Sikkerhed

Folk & Sikkerhed har eksisteret siden 1975 og er en uafhængig organisation, der arbejder for at oplyse danskerne om forsvars- og sikkerhedspolitik. Det gøres gennem at udgive publikationer og holde arrangementer for at fremme debatten og bidrage med indsigt og løsninger på det forsvars– og sikkerhedsmæssige område.

Forsvaret

Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed. Værnsfælles Forsvarskommando består af et antal stabe, som i praksis opbygger og leder de militære enheder. Stabene er: Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperations-kommandoen, Operationsstaben og Udviklings- og Koordinationsstaben.

Dansk sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd (DSR) er en partipolitisk uafhængig fagforening, der arbejder med løn- og ansættelsesforhold og organisatoriske interesser for sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd er samlingspunktet for alle sygeplejersker, både offentligt og privatansatte – fra studerende til topchefer. 

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab og arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer. Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Politiets blå baretter

Politiets Blå Baretter er en forening dannet den 26. april 1995 for politifolk, der har været udsendt af Dansk Politi i FN eller international tjeneste.

Rigsarkivet

Rigsarkivets formål er at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden. Rigsarkivets samlinger dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.

Veterancenteret

Veterancentret har mange opgaver og fungerer som én indgang på veteranområdet. Målet med indsatserne er tosporet. Veterancentret tilbyder først og fremmest støtte til den enkelte soldat, veteran og pårørende. Samtidig arbejder centret for en bred anerkendelse af de danske veteraner, der har gjort en særlig indsats i tjeneste for Danmark.

Hjemmeværnet

Hjemmeværnet består af tre værnsgrene; hærhjemmeværnet, marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet. De arbejder sammen for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Hjemmeværnet driver og udvikler opgaveløsningen, så de får mest mulig effekt ud af de ressourcer, de sammen råder over.

Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet og dets underliggende myndigheder løser opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Opgaverne løses nationalt såvel som internationalt.

Rigspolitiet

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi – dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder.

Military Equipment Denmark

MED blev etableret i 1987 af Leif Braae og er i dag en af Danmarks førende leverandører af produkter og serviceydelser til kunder indenfor både det offentlige og det civile forsvars- og sikkerhedsmarked. Ligeledes har MED gennem årene udviklet egne produkter, hovedsagelig inden for skydebanemateriel.

FN museet

FN Museet i Frøslevlejren er stiftet i 1990. Det er museets formål at sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat fra De Forenede Nationer og NATO har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden gennem militær, politimæssig eller humanitær indsats siden FN´s start.

Interforce

InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForce arbejder for at udvikle forståelse og relationer mellem forsvaret og den private og offentlige sektor og derved fremme samarbejdet mellem disse.

Soldaterlegatet Logo
Soldaterlegatet

Soldaterlegatet hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen, samt deres pårørende.

Kontakt

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Læs vore cookie- og privatlivspolitik her.

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk