Bag om projektet

Udsendt Af Danmark er blevet til i dialog med en lang række af forskellige aktører. Lige fra frivillige foreninger, offentlige styrelser, organisationer og museer. 

Projektet kører i regi af Foreningen Folk & Sikkerhed.

Udsendt Af Danmark består af

 1. 365 online fortællinger
 2. EXPO365 – en mobil oplevelsesudstilling
 3. Skolemateriale

Formålet er at sætte fokus på, skabe fællesskaber imellem, sprede viden om og anerkende de mange, der siden 1948 har været sendt ud i international tjeneste af Danmark – herunder politi, beredskab, læger, hjemmeværn, sygeplejersker og soldater.

Udsendt Af Danmark beskæftiger sig med de personer, vi som nation har vedtaget at sende ud til krig, kriser og katastrofer fra 1948 til i dag (defineret ved Monumentet for Danmarks udsendte på Kastellet)

Målet er gennem de personlige fortællinger at medvirke til at skabe et bredere og mere nuanceret billede af de mange danskere, der gennem tiden har stillet op for fællesskabet. Herigennem anerkende dem og vise, at noget er værd at kæmpe for, så vi også i fremtiden vælger at stille op for fællesskabet.

Udsendt Af Danmark er et privat initiativ og kun muliggjort ved hjælp af støtte fra fonde, virksomheder og foreninger. 

Samskabelse og fællesskab

Udsendt Af Danmark er et samskabelses-projekt, der inddrager og involverer relevante samarbejdspartnere (kommuner, skoler, museer, ministerier og styrelser, foreninger og organisationer, festivaller og andre professionelle fortællere og formidlingskanaler)

Udsendt Af Danmark ønsker at overdrage fortællinger og udstilling og  skabe en blivende udstilling et sted i Danmark.

Udsendt Af Danmark lader kvalitativt de udsendte fortælle deres egne personlige oplevelser ud fra et kriterium om indlevelse, fascination og betydning.

Udsendt Af Danmark er et kvantitativt billede, hvor alle udsendelser og faggrupper er repræsenteret efter størrelse, antal udsendte og samfundsmæssig bevågenhed og historisk betydning.

Udsendt Af Danmark har en række temaer, herunder:

 1. Hvorfor rejser man ud – motivet for at lade sig indrullere
 2. Sidste Vilje – testamente
 3. Familiens opbakning
 4. De store spørgsmål – liv & død
 5. Kærlighed og sex på missionen
 6. Skelsættende begivenhed
 7. Livet efter missionen

Skaberne bag Udsendt Af Danmark

Ann-Christina Salquist er Afghanistan-veteran, kaptajn af reserven, cand. soc. i politisk kommunikation og ledelse, og master i professionel kommunikation. Har siden 2009 arbejdet indenfor veteranområdet, bl.a. i spidsen for udviklingen af den private fond Soldaterlegatet. Bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed . Hun har samtidig initieret en række veteranprojekter til gavn for særligt fysisk og psykisk sårbare.

Axel Boisen har gennem to årtier skabt events og kampagner for EU, Europol, DBU samt skiftende regeringer og ministerier. Har markant og provokerende formidlet dansk og europæisk kulturarv og samtidshistorie i tv, magasiner, bøger, film, foredrag og shows. Havde projektselskab med primært ansatte veteraner, samt stod bag CSR Awards med bl.a. Bill Clinton.

 

Kontakt os

Er du interesseret i at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os.

Modtag fortællingerne på mail

Vi glæder os til at tage dig med på mission

Kontakt

 • +45 33 60 48 90
 • kontakt@udsendtafdanmark.dk