Bag om projektet

Udsendt Af Danmark er blevet til i dialog med en lang række af forskellige aktører. Lige fra frivillige foreninger, offentlige styrelser, organisationer og museer. Projektet er samskabt for Foreningen Folk & Sikkerhed af Salquist & Boisen

Formålet er at sætte fokus på de mange, der siden 1948 har været sendt ud i international tjeneste af Danmark – som politi, beredskab, hjemmeværn, sygeplejerske, læge og soldat.

Målet med projektet er gennem personlige fortællinger at nuancere billedet af de, der har været sendt af sted og er kommet hjem igen. Anerkende alle de, der gennem årene har stillet op for fællesskabet – såvel nationalt og internationalt. Og vise nutidens og fremtidens unge, at noget er værd at kæmpe for, så vi også i fremtiden vælger at stille op for fællesskabet i en kortere eller længere periode af vores liv. 

Projektet samarbejder bredt med alle relevante personer, myndigheder, private og offentlige organisationer. De indsamlede fortællinger og den viden, der skabes i løbet af projektet, bliver tilgængelig for de relevante samarbejdsparterne, bl.a. Informationscenteret for Danmarks Udsendte, Tøjhusmuseet, Politimuseet og Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 

EXPO365 bliver ved afslutning af Danmarksturneen overdraget til en udvalgt kommune og bliver der en del af en permanent udstilling

filter1

Opbygning

Udsendt Af Danmark er skabt i samarbejde
med tidligere udsendte af Danmark

Udsendt Af Danmark består af

 1. 365 online-fortællinger i forskellige formater (billede, lyd, video og tekst o.a.)
 2. en turnerende udstilling, EXPO365, bygget af containere fyldt med de udsendte personlige genstande, kort, lyd og billedoptagelser samt virtual reality-oplevelser.
 3. et skolemateriale, der skal kvalificere børn besøg på campen, og/eller perspektivere de udsendtes fortællinger

Udsendt Af Danmark er skabt af Ann-Christina Salquist og Axel Boisen

Udsendt Af Danmark beskæftiger sig med de personer vi som nation har vedtaget at sende ud til krig, kriser og katastrofer fra 1948 til i dag (defineret ved Monumentet for Danmarks udsendte på Kastellet)

Udsendt Af Danmark lader kvalitativt de udsendte fortælle deres egne personlige oplevelser ud fra et kriterium om indlevelse, fascination, betydning

Udsendt Af Danmark er et kvantitativt billede, hvor alle udsendelser og faggrupper er repræsenteret efter størrelse, antal udsendte og samfundsmæssig bevågenhed og historisk betydning

Udsendt Af Danmark har som formål at skabe en blivende udstilling et sted i Danmark

Udsendt Af Danmark har en række temaer, herunder

 1. Hvorfor rejser man ud – motivet for at lade sig indrullere
  Sidste Vilje – testamente
  Familiens opbakning
  De store spørgsmål – liv & død
  Kærlighed og sex på missionen
  Skelsættende begivenhed
  Livet efter missionen

Udsendt Af Danmark er et samskabelsesprojekt, der inddrager og involverer relevante samarbejdspartnere (kommuner, skoler, museer, ministerier og styrelser, foreninger og organisationer, festivaller og andre professionelle fortællere og formidlingskanaler)

Samarbejdspartnere