365 Fortællinger

Skal din historie med?

Vi mangler at kende til historien bag hver enkelt, der rejste ud for Danmark. Nu er tiden inde til at få samlet op og fortalt 70 års international danmarkshistorie.

Fortællingen om Danmarks udsendte er for langt de flestes vedkommende positiv. Radiografen på Jutlandia. Feltpræsten i Helmand Politibetjenten i Irak eller piloten  over Syrien. Lægen og sygeplejerskerne i Mali. Soldaterne, der stod på Cypern, i Balkan, Irak, Afghanistan, Sudan, Mali eller Eritrea eller i et af de mange andre lande, hvor Danmark siden 1948 har sendt mere end 60.000 danskere ud for at bistå nationer med at skabe og bevare fred og tryghed.

De 365 personlige fortællinger fra Danmarks mere end 120 missioner vil blive delt hver dag hen over et år, fra Flagdagen for Danmarks udsendte i år, hvor vi også fejrer 70 årsdagen for Danmarks internationale tjenester, til Flagdagen næste år, hvor vi fejrer 10 års jubilæet for Flagdagen. De 365 fortællinger udkommer online i flere forskellige formater; video, podcasts, artikler og fotoserier. Fortællingerne vil hver repræsentere et lille stykke unikt Danmarkshistorie. Hver historie tager udgangspunkt i en konkret personlig oplevelse og giver nye perspektiver på det at være udsendt af Danmark.

Indhold

Den personlige historie

Hvorfor?
De mange fortællinger giver et indblik i, hvad den enkelt har oplevet og mærket på egen krop – og hvad det har betydet for livet efter udsendelsen.
Deltagere
De 365 fortællinger vil forsøge at repræsentere alle de, der har været udsendt og dermed give et nuanceret billede på og øge danskernes forståelse for, at det er mange forskellige typer af mennesker, vi sender ud – og opgaver, vi løser.
Store spørgsmål
Gennem fortællingerne kommer vi ind på de store spørgsmål i livet og skelsættende begivenheder. Tro, død, tvivl, savn og gjorde vi en forskel.
Erfaring og selvindsigt
Hvad er baggrunden for, at den enkelte besluttede sig for at lade sig sende ud og stille op for fællesskabet langt væk fra Danmark?
Dagligdag
Hvordan ser en typisk daglig dag ud for en udsendt? Har den enkelte en særlig rutine eller vane, der knytter sig til hverdagen i missionsområdet?
Familien
De udsendte får mulighed for at fortælle om de nærmestes reaktion på deres udsendelse. Hvordan reagerede omgivelserne før, under og efter?

Hjælp...

Giv os din historie

Måske har du en god personlig beretning fra livet som udsendt? Eller du har hørt en i din omgangskreds? Så del den med os. Rundt om i landet findes de mest rørende beretninger om den personlige indsats som udsendt til verdens brændpunkter. Dem skal vi have frem i lyset, før de bliver glemt. Nogle historier ligner dog hinanden og alle missioner, opgaver, faggrupper og egne af Danmark skal være repræsenterede. Så tryk på knappen, så vi kan få en snak om, hvordan din historie passer ind i Udsendt Af Danmark.